O programie „Klucz do uczenia się”

zaciekawione dzieciNasze przedszkole jest licencjonowaną placówką prowadzącą zajęcia edukacyjno-wychowawcze na podstawie programu „Klucz do uczenia się”. To unikalny program poznawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym oparty na teorii Lwa Wygockiego.

Program pokrywa swoją tematyką różnorodne dziedziny i zapewnia nowe, holistyczne podejście do rozwoju dziecka. Praca z programem zapewnia doskonałe przygotowanie dziecka do szkoły – dziecko nabywa umiejętności matematycznych, konstrukcyjnych, widzenia przestrzennego i logicznego myślenia, rozwija twórczość artystyczną, teatralną, wyobraźnię i kreatywność. Szczególną rolę w proponowanych zajęciach odgrywają procesy społeczne wspierające rozwój – dzieci uczą się w drodze wspólnej dyskusji, grupowego wnioskowania, współpracy, wzajemnej pomocy i akceptacji. Nadrzędnym celem programu jest nauczenie dzieci myślenia i sposobów uczenia się. Dla osiągnięcia tego celu w czasie pracy z „Kluczem do uczenia się” dzieci uczą się posługiwać narzędziami myślowymi, dzięki którym procesy myślenia i uczenia się przebiegają bezpiecznie, sprawnie i efektywnie. Ważną cechą zajęć jest ich zabawowa forma, która angażuje i motywuje dzieci w podobny sposób, jak dzieje się to w czasie zabawy swobodnej.

dzieci z kucykiemPogram zapewnia dzieciom nie tylko gotowość szkolną, ale również przygotowuje je do pewnego poruszania się w świecie społecznym i emocjonalnym, a nabyte umiejętności myślenia, analizowania, planowania i realizowania planów to prawdopodobnie najważniejsze owoce pracy z „Kluczem do uczenia się”, które przydawać się będą w całym późniejszym życiu.

Program „Klucz do uczenia się” składa się z 12 modułów, z których każdy doskonali jeden fundamentalny aspekt rozwoju zdolności dziecka:

 • Matematyka sensoryczna,
 • Matematyka,
 • Logika,
 • Konstrukcje,
 • Ty – ja - świat,
 • Program badawczy,
 • Wizualno – przestrzenny,
 • Gry rozwijające,
 • Kreatywne modelowanie,
 • Program literacki,
 • Ruch ekspresyjny,
 • Od bazgrania do pisania.

bawiące się dzieciPraca z programem rozpoczyna się już od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu. Moduły „Ruch ekspresyjny”, „Od bazgrania do pisania”, „Ty – ja – świat” pozwalają na prowadzenie zabaw, które zainteresują każde dziecko, a wspaniała zabawa zaplanowana w sesjach sprawi, że dzieci poznają nowe wiadomości bez wysiłku i zbędnego dydaktyzmu. Dla dzieci to świetne zabawy i tylko nauczyciel ma świadomość, że dziecko zdobywa nowe umiejętności. W programie „Klucz do uczenia się” wszystkie sesje w poszczególnych modułach realizowane są poprzez dobrze przemyślane i zaplanowane zabawy. Zachwycają moduły: „Matematyka sensoryczna”, „Matematyka”, Konstrukcje”. Dzięki atrakcyjnym pomocom np. klockom, z którymi dzieci pracują, świat matematyki nie wydaje się taki straszny, a zadania stawiane dzieciom są dopasowane do ich możliwości rozwojowych. Dziecko pracuje zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami, a rolą nauczyciela jest tylko pomaganie we wspięciu się na kolejne szczeble „drabiny wiedzy”.

W programie literackim dzieci uczą się symbolizacji, przetwarzają słowo w symbol. Odbywa się to w sposób bezstresowy, naturalny, dostarcza wielu możliwości dyskutowania, komunikowania się, współpracy, planowania. Przedstawienie bajki, tworzenie książeczek dostarcza dzieciom i nauczycielom dużo satysfakcji.

Program „Klucz do uczenia się” znają nie tylko nauczyciele ale także rodzice. Uczestnicząc w zajęciach, będą mogli zobaczyć, jak dzieci świetnie się bawią i jak dużo wiadomości poznają. Zdumiewa ich to, że dzieci np. trzyletnie dzielą zwierzęta na domowe i dzikie, potrafią podzielić przedmioty ze względu na materiał, z którego są wykonane, używają w naturalny sposób nazw brył: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup itp. To właśnie „Klucz” sprawia, że stoliki czy dywan ożywają, zamieniając się w teren budowy, gdzie każdy współpracuje ze sobą, rozmawia, planuje. Trudne zagadnienia stają się łatwe.

leżące dzieciCiekawość naszych dzieci jest nienasycona, dlatego proponujemy im też zabawę Metodą projektów. Polega ona na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyjnych. Pozwala zatem dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, kierowanie własnym uczeniem się, podczas gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą.

Projekt to metoda, w której:

 • dziecko lub grupa prowadzą badania na jakiś temat, który jest dla nich ważny i odnosi się do ich życiowych doświadczeń,
 • aktywność badawcza może trwać dłuższy czas,
 • dzieci planują działania samodzielnie lub w grupach,
 • dzieci wybierają miejsca zajęć terenowych,
 • dzieci wybierają materiały źródłowe.

Wśród zalet metody projektu warto podkreślić rozwój umiejętności społecznych wśród dzieci:

 • rozwiązywanie problemów,
 • negocjacje,
 • ustalanie strategii działania,
 • przewidywanie życzeń i odczuć innych osób.

Dziecko uczy się myślenia krytycznego, stawiania hipotez, przewidywania i weryfikowania przewidywań, dociekliwości, wytrwałości w dążeniu do rozwiązywaniu problemu, a także pogłębia wiedzę dzięki swobodzie inicjowania i rozwijania własnych zainteresowań poprzez samodzielny dobór działań.