Plan dnia

zajęcia plastyczne w przedszkoluWszystkich Rodziców zapraszamy do zapoznania się z ramowym planem dnia w przedszkolu. Uwzględnia on wszystkie wymagania zdrowotne i higieniczne – jest w pełni dopasowany do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, wynikających z ich rozwoju i założeń programowych naszej placówki. Harmonogram przedstawia integrację treści wychowawczo-dydaktycznych, jakie możemy zaoferować Państwa dzieciom.

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6:45 – 17:00.

6:45 – Witamy dzieci w przedszkolu!

 • zabawy według zainteresowań i własnej inwencji twórczej,
 • uspołecznianie i integracja w zabawie pod kierunkiem nauczyciela,
 • indywidualizacja działań kompensacyjno-wyrównawczych.

9:00 – Śniadanie

układanie domków9:30 – Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

 • realizacja treści programowych według programu „Klucz do uczenia się”,
 • inne zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe na powietrzu, spacery,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia ruchowe w sali.

12:00 – Obiad

 • obiad składający się z drugiego dania.

12:30 – Odpoczynek

 • drzemka dla najmłodszych/słuchanie bajek i kołysanek muzycznych/spacer/zajęcia ruchowe na powietrzu.

14:00 – Obiad

 • obiad składający się z pierwszego dania: zupy i chlebka.

oglądanie bajek w przedszkolu15:00 – Podwieczorek

 • różnorodne formy działalności dziecka – utrwalanie treści dnia,
 • zabawy dowolne,
 • swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.

16:00 – Żegnamy dzieci wracające do domu

 • rozmowy nauczyciela z rodzicami,
 • informowanie na temat osiągnięć i rozwoju dziecka.

17:00 – Zakończenie dnia w przedszkolu

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Dbamy o proporcjonalne rozłożenie czasu zajęć, aby zapewnić jak najlepszy rozwój psychoruchowy i właściwy przebieg procesu wychowania i kształcenia.